bodrum-kartanesi-anaokulu-ART_1002

Kartanesi Anaokulunda ; çocukların merak ve ilgilerini uyandırmak amacıyla uygun öğrenme ortamları yaratılıp, Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi programı rehberliğinde, özgün eğitim-öğretim programları oluşturulmaktadır.

Okul olgunluğu kavramından hareketle öğrenmede duygusal, sosyal, fiziksel ve bilişsel becerileri göz önünde bulundurulmakta, öğrencilere bilgi aktarımı, önceden değil, hazır oldukları dönemde yaşlarına uygun öğretim metodlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Yaşamın ilk altı yılında çocuğun en temel gereksinimi oyundur. Çocuk hayata ve sosyal yaşama dair pek çok şeyi oyun aracılığıyla öğrenir. Paylaşma, yardımlaşma, sıra bekleme, başkalarının haklarına saygılı olma, sınıflama, sıralama, denge, sayı sayma, dil ve anlatım becerisi, oyun içinde ve oyun sırasında öğrenilir.

Oyun, fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim için bulunmaz bir ortam sağlamaktadır.

 

bodrum-kartanesi-anaokulu-ART_1019

Kartanesi anaokulunda, öğrenme isteğinin ve merakının canlı kalması için ortam zenginleştirilir ve çocuğa hareket özgürlüğü sağlanır. Öğrenmeye ilginin artması için en önemli unsurlardan birisi de sınıfın ya da bahçenin merak uyandıracak şekilde düzenlenmesidir. Kullanılan materyaller, resimli kaynak kitaplar, filmler, çeşitli öykü kitapları vb. malzemeler çocukların meraklarını artıracaktır.

Kartanesi anaokulunda, çocuğun seçimlerine, sorularına, ifadelerine saygı duyulur. Kabul gören çocuklar da hem öğrenmeye hem de öğrendiklerini aktarmaya daha istekli olurlar.

Hızla değişen dünyaya uyum sağlamaya çalışırken,değerlerimizi ve geleneklerimizi unutmamak amacıyla programımızda, kültürel değerlerimize geniş yer veriyoruz. Sosyal sorumluluk projeleri ile sorumluluklarını yerine getiren, doğaya, insanlığa ve ülkesine faydalı olmaya çalışan, saygılı, mutlu, çalışkan çocuklar yetiştiriyoruz. Çocuğun ilk ve en önemli eğitim ortamı evidir. İlk eğiticileri ise anne ve babasıdır. Bu anlayıştan hareketle veli iletişimine programımızda özel bir yer ve önem veriyoruz. Veli iletişim defteri ile, öğretmenler ve veliler sürekli bilgi paylaşımı içerisinde oluyorlar

To Top