Programımızı zenginleştirmek ve öğrencilerimizde farkındalık yaratmak amacı ile okulumuzda belli başlıklar altında tanıtımlar yapılmaktadır. (Ülke,hayvan,bitki,besteci,ressam vb)

ÜLKE TANITIMI

Büyük grup öğrencilerimizle her ay bir “ülke”nin tanıtımı planlanır. Çocuklarımız tanıyacakları ülkeye ait materyalleri çevrelerinden araştırarak getirir ve sınıfta bir köşe oluşturulur. Büyük grup öğrencilerimizle okulumuzun oyun salonuna gidilerek öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan slaytlar eşliğinde o ülkeye ait bilgi ve resimler paylaşılır.

RESSAM TANITIMI

Her ay okulumuzda ünlü bir ressamın tanıtımı yapılmaktadır.Sınıf öğretmenlerimiz öğrencilerimizin düzeyine uygun olarak belirlenen ressamın hayatı ve eserleri ile birlikte bilgi vermekte , o eserlerden yola çıkarak çeşitli sanat etkinlikleri yaptırmayı planlamaktadır.

BİTKİ TANITIMI

Orta grup öğrencilerimizle her ay bir “bitki” tanıtımı planlanır. Çocuklarımız tanıyacakları bitkilere ait materyalleri çevrelerinden araştırarak getirir ve sınıfta bir köşe oluşturulur. Bitki tanıtımı 4-5-6 yaş grubu öğrencilerimizle yapılır.Öğretmenler tarafından hazırlanan slaytlar eşliğinde o bitkiye ait bilgi ve resimler paylaşılır.

VELİ KATILIMI

3,4 ve 5 yaş grubu öğrenci velilerimiz öğretmenlerimizle belirledikleri gün ve saatte okulumuza gelerek en fazla 40’dakikalık süreyle sınıfa misafir olacaktır.Bu süre zarfında velimiz sınıfta sanat,mutfak etkinliği ,enstürüman tanıtımı ,kitap etkinliği… vb çalışmalar yaptırabilir.

HAYVAN TANITIMI

Küçük grup öğrencilerimizle her ay bir “hayvan”nın tanıtımı planlanır. Çocuklarımız, tanıyacakları hayvan hakkında araştırma yaparak getirdikleri resim ve bilgileri sınıftaki arkadaşları ile paylaşır.Hayvan tanıtımı 4-5-6 yaş grubu öğrencilerine yapılır.Öğretmenler tarafından hazırlanan slaytlar eşliğinde o bitkiye ait bilgi ve resimler paylaşılır.

MUTFAK ETKİNLİĞİ

Belirlenmiş olan etkinlikler her ay ,tüm yaş grupları ile yapılmakta,yapılan yiyecek veya içecekler ikindi kahvaltısında hep birlikte yenmektedir.

BESTECİ TANITIMI

Tespit edilmiş olan besteciler her ay sınıföğretmenlerimiz tarafından öğrencilere tanıtılır ve eserleri o ay içerisinde dinletilir.

AYIN HİKAYESİ

Bilinen çocuk klasiklerinden birini her ay öğrencilerimize tanıtacağız.Ayın hikayesini tanıtırken bazen canlandırma yapacak,bazen sanat etkinliği ile tamamlayacağız.

OKULLARDA ORMAN

Okul öncesi eğitim kurumları ve ilköğretim okullarında yürütülen Okullarda Orman Programı çocuklarda orman eko-sistemi bilgisinin geliştirilmesi ve ormanın sosyal, ekonomik ve kültürel boyutunun tanıtılmasını amaçlayan, 20 ülkede yürütülen uluslararası bir çevre eğitim Programı’dır.

ECO-SCHOOLS

Okulumuz bir eco-school üyesidir.Eko-Okullar Programı okullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.Eko Okullar Programı okullara program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeniyle bir ödül planı olma özelliği de taşır.Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.Eco-school gününde öğrencilerimiz evden getirdikleri artıkmateryaller ile (Tuvalet kağıdı,havlu kağıt,pet şişe,kapak vb ) sanat etkinliği ,müzik etkinliği vb etkinlikler yaparlar.Bu etkinlikler yapılırken çevre ,çevreyi korumanının önemi ve geri dönüşüm hakkında sohbetlere yer verilir.

ÖZEL GÜNLER –SOSYAL ETKİNLİKLER

Okulumuzda her ay partiler ve şenlikler yapılır.Eğlenceli,keyifli ve mutlu anlar geçirilir. Bazen kostümler giyilir bazen de maskeler takılır.Müzik eşliğinde dans edilir ve oyunlar oynarız.Yapılacak olan etkinlikler aylık bültenlerle,iletişim defterine yazılan notlarla sizlere bildirilir.

To Top