VELİ KATILIMI

3,4 ve 5 yaş grubu öğrenci velilerimiz öğretmenlerimizle belirledikleri gün ve saatte
okulumuza gelerek en fazla 40’dakikalık süreyle sınıfa misafir olacaktır.Bu süre zarfında velimiz sınıfta sanat,mutfak etkinliği ,enstürüman tanıtımı ,kitap etkinliği… vb çalışmalar yaptırabilir.

To Top